Cancel The Green Line To Nowhere

Calgary can't afford a Green Line To Nowhere. Sign the petition to cancel this wasteful project:

Who's Signing?

Birgit Frohnsdorf
Amy Wang
Kyle Easton
Craig Rieger
Nicole Schumm
Carol Huber
Susanne Machnik
Wendy Liu
Jody Hoff
Daniel Eggert
Nancy Clements
brenda blair
Robert Luo
li jun qi
Lucy zhang
Irene Nadeau
Jingwen Sun
Fang Shi
Jacques Soroka
Maoli Huang
Hui Feng
Patrick Li
Henry Zhou
Hannah Beukema
Li Chen
Shujun Zhang
Zonglan Harris
Vic Sandhawalia
Shirley Lawrie
Jianrong Li

Showing 2008 comments

 • Birgit Frohnsdorf
  signed 2020-06-11 16:23:00 -0600
 • Amy Wang
  signed 2020-06-11 15:32:35 -0600
 • Kyle Easton
  signed 2020-06-11 14:10:08 -0600
 • Craig Rieger
  signed 2020-06-11 13:28:36 -0600
 • Nicole Schumm
  signed 2020-06-11 12:20:13 -0600
 • Carol Huber
  signed 2020-06-11 11:56:31 -0600
 • Susanne Machnik
  signed 2020-06-11 10:46:49 -0600
 • Wendy Liu
  signed 2020-06-11 09:39:02 -0600
 • Jody Hoff
  signed 2020-06-11 09:11:01 -0600
 • Daniel Eggert
  signed 2020-06-11 08:34:03 -0600
 • Nancy Clements
  signed via 2020-06-11 07:50:13 -0600
 • brenda blair
  signed 2020-06-10 21:00:25 -0600
 • Robert Luo
  signed 2020-06-10 20:12:37 -0600
 • li jun qi
  signed 2020-06-10 19:09:21 -0600
 • Lucy zhang
  signed 2020-06-10 18:54:28 -0600
 • Irene Nadeau
  signed 2020-06-10 18:25:21 -0600
 • Jingwen Sun
  signed 2020-06-10 15:08:12 -0600
 • Fang Shi
  signed 2020-06-10 15:04:41 -0600
 • Jacques Soroka
  signed 2020-06-10 13:54:48 -0600
  This city can ill afford such an expenditure at this time.
 • Maoli Huang
  signed 2020-06-10 13:45:04 -0600
  Why proceed the project when we all know it will run over budget and The City has no more funding source but to keep increasing tax?
 • Hui Feng
  signed 2020-06-10 13:09:05 -0600
 • Patrick Li
  signed 2020-06-10 11:51:37 -0600
 • Henry Zhou
  signed 2020-06-10 11:02:34 -0600
 • Hannah Beukema
  signed via 2020-06-10 11:00:15 -0600
 • Li Chen
  signed 2020-06-10 10:51:07 -0600
 • Shujun Zhang
  signed 2020-06-10 10:33:17 -0600
 • Zonglan Harris
  signed 2020-06-10 10:02:18 -0600
 • Vic Sandhawalia
  signed via 2020-06-10 09:53:01 -0600
 • Shirley Lawrie
  signed 2020-06-10 09:52:10 -0600
 • Jianrong Li
  signed 2020-06-10 09:34:00 -0600